Hakkımızda

Konradstr. 62’de bulunan kültürlerarası kadınlar ve buluşma merkezi FiA, “Soziokulturellen Zentrums Frauenkultur Leipzig”in bir projesidir.

“Soziokulturellen Zentrums Frauenkultur Leipzig”,   nesiller arası, demokratikleştirici ve katılım odaklı olup insanlara, sosyal iletişim kurma, buluşma ve karşılıklı bilgi alışverişi  imkanı sunan topluma açık bir yerdir. Sanat ve kültür, ilgilenen herkesin kamusal yaşama katılımını sağlamanın en iyi yoludur. Frauenkultur Leipzig’in sosyo-kültürel çalışmalarının mihenk taşları 26 yıldan fazla süredir eşitlik, demokrasi, hoşgörü, entegrasyon ve ırkçılık ve ayrımcılığa karşı dik durmak olmuştur.  Burada cinsiyet eşitliği konusu da önemli bir unsurdur. Sosyo-kültürel projeleri geniş bir yelpazeye sahiptir: Okul projeleri, sosyo-pedagojik kampanyalar, kültürlerarası kızlar buluşması, doğuda kadınlar ve buluşma merkezi, tüm sanat türlerinden etkinlikler, eğitim seminerleri ve kurslar…

Frauenkultur Leipzig, AG Frauenprojekte Leipzig Stadt-Land, queer-feminist gruplar ve farklı dil alanlarından göçmenler dahil olmak üzere çok çeşitli çalışma grupları için bir buluşma yeridir. Frauenkultur Leipzig, içinde herhangi bir milliyetçilik ve köktenciliğe yer olmayan, tüm insanların barışçıl bir topluluğunu temsil eder. Windscheidstr. 51’de yer alan “Soziokulturel Zentrum Frauenkultur”deki etkinlikler herkese açıktır.  

Kültürlerarası Kızlar Kulübü MiO ve Kültürlerarası Kadınlar Buluşma Merkezi, belirli bir cinsiyete özgü yerlerdir. Sadece kızlara ve kadınlara açıktır.

Niçin Kültürlerarası Kadınlar ve Buluşma Merkezi “FiA” var?

Özellikle diğer kültürel alanlardan gelen kadınların, günlük yaşamlarında dilsel ve sosyal iletişim imkanlarının desteklenmesine ve güçlendirilmesine duydukları ihtiyaç kadar öğrenme (kültürel),  bilgi ve bilgi aktarımı, işgücü piyasa durumu, meslek veya gerekli mesleki yeterlilik için de zorunlu yerlere ihtiyaç duyarlar. En iyi entegrasyon, çalışma yoluyla kamusal sosyal hayata aktif katılımdır. İstihdam, meslek ve mesleki yeterlilik imkanları üzerine bilgiler önemli temel unsurlardır. Bu, kadınları ve erkekleri eşit derecede etkiler. Ancak kadınların çeşitli nedenlerle (çoğunlukla çocuklar nedeniyle) cinsiyete özel desteğe ihtiyacı vardır. Kültürlerarası kadınlar ve buluşma merkezi FiA, kadınları bu yollarda güçlendirmek ve onlara eşlik etmek istemektedir.

FiA ekibi özellikle göçmen kökenli kadınları davet etmektedir.FiA’da çok dilli etkinlikler

Bizimle işbirliği içerisinde çok dilli etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek isterseniz, lütfen hallo@fia-leipzig.de e-posta adresiyle bizimle iletişime geçin.

Fikirlerinizi bekliyoruz.