فیا - زنان در بازار کار

مرکز تبادل اطلاعات اجتماعی و بین فرهنگی بانوان

فیا به تمامی زنان از فرهنگها و زبان های مختلف خدمات متنوعی همچون: مشاوره و راهنمایی در زمینه ی گذراندن دوره های آموزشی، مطابقت سازی مدارک تحصیلی، مشاوره در مورد کیفیت شغلی، کاریابی و غیره را ارائه میدهد.

فیا مکانی است که زنان مورد حمایتهای چندجانبه قرار میگیرند، با زنان و فرصت های دیگر آشنا میشوند تا بتوانند دوره های آموزشی، پراکتیکوم و یا شغل بهتری را پیدا کنند.

فیا همه ی زنان علاقمند به موضوعات مختلف و آموزنده ای که در زندگی روزمره میتوانند مفید و مؤثر باشند را دعوت میکند تا با کمک همدیگر به هدف های  مشخص شده برسند. شعار فیا: وارد جامعه شدن، پیشرفت کردن، شغل مناسب پیدا کردن، زندگی بهتری داشتن

دسترسی به برنامه های ما از طریق لینک

اطلاعات در مورد گرفتن وقت مشاوره لینک
_________________________________________________________________________

Ein Projekt des Frauenkultur e.V. Leipzig – Soziokulturelles Zentrum, Windscheidstr. 51, 04277 Leipzig www.frauenkultur-leipzig.de

Das Projekt "FiA – Frauen in Arbeit. Interkulturelles Frauen- Informations- und Begegnungszentrum" wird gefördert durch die Fachkräfte-Allianz Leipzig | Fachkräfterichtlinie SMWA des Freistaates Sachsen | Teil B Ziffer I – und durch die Stadt Leipzig | Referat für Beschäftigungspolitik.