درباره ی ما

گروه زنان، محل تلاقی فرهنگ های مختلف در خیابان کنراد 62 خود و پروژه را معرفی می کند.

 فیا، محل تلاقی فرهنگ های مختلف در خیابان کنراد 62  پروژه ای از مرکز فرهنگی_اجتماعی Frauenkultur لایپزیگ است. 

مرکز فرهنگی_اجتماعی در فقاون کولتور مکان عمومی تری ست برای تبادل، تلاقی و معاوضه ی  اجتماعی بین آدم ها_ از نسل هایی متفاوت، دموکراسی شده و مایل به مشارکت. و فرهنگ و هنر بهترین ابزار هستند تا بتوان مشارکت در زندگی عمومی برای علاقه مندان را ممکن ساخت. پایه و اساس کار بخش فرهنگی اجتماعی فقون کولتور لایپزیگ بیش از 26 سال است که بر برابری، دموکراسی، بردباری، ادغام در جامعه و موضع گیری در برابر نژادپرستی و تبعیض بنا نهاده شده است، که در این مورد نظریات حقوق جنسیتی سهم مهمی دارند. دامنه ی خدماتی که توسط این مرکز ارائه می شوند از پروژه های اجتماعی_فرهنگی، پروژه های مدرسه، فعالیت های آموزشی اجتماعی، مرکزی برای تلاقی فرهنگ های مختلف و گردهمایی زنان و دختران در شرق، برنامه های مختلف در تمام ژانرهای هنری تا کلاس ها و سمینارهای آموزشی گسترده میشود.

فقون کولتور لایپزیگ پاتوقی ست برای گروه های مختلف به عنوان مثال پروژه های زنان لایپزیگ، گروه های فمینیستی و مهاجرانی با زبان های مختلف. فقون کولتورلایپزیگ انجمنی ست صلح آمیز برای تمام انسان ها که در آن هیچ گونه تعصب ملی و بنیادگرایی راه ندارد. در برنامه های مختلف مرکز فرهنگی اجتماعی  در خیابان وینشاید 51 همه ی آدم ها می توانند آزادانه شرکت کنند.

میو ( قرار دخترانه ی بین فرهنگی ) و مرکز بین فرهنگی زنان فقط مخصوص زنان و دختران است.

چرا فیا ( گروه زنان و محل تلاقی فرهنگ های مختلف) وجود دارد؟

به طور خاص زنانی که از فرهنگ های مختلفی میایند در زندگی روزمره شان به موقعیت هایی برای  ارتباطات زبانی و اجتماعی و همچنین حمایت و پشتیبانی نیاز دارند. آن ها نیاز دارند که نکات فرهنگی رابیاموزند و همچمین اطلاعاتی در مورد وضعیت بازار کار و اشتغال و شرایط کاری لازم  را به دست آورند. بهترین روش ادغام در جامعه مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و عمومی از طریق کار است. بنابراین اطلاعاتی در مورد اشتغال، کار و فرصت های آموزشی از موارد مهمی هستند که در اولویت قرار دارند. این موضوع یرای زنان و مردان برابر است، با اینحال زنان بنا بر دلایل مختلف ( که اغلب به داشتن بچه مریوط است) به حمایت ویژه جنسیتی نیازمندند و فیا، گروه زنان و محل تلاقی فرهنگ های مختلف می خواهد زنان را در این مسیرها حمایت کند.

تیم فیا از زنان به خصوص زنانی که زمینه ی مهاجرت دارند، دعوت می کند تا در برنامه های مختلف فیا شرکت کنند.