برنامه های ثابت هفتگی

مشاوره روزانه هر روز از ساعت 10 تا 16

*دوشنبه 

توجه: تعطیلات تابستانی

از 29.07.2019 تا 26.08.2019 دوشنبه ها دفتر فیا تعطیل است.

 

*سه شنبه

12:00 تا 14:00 دورهمی زنان عرب زبان

 14:00 تا 16:00 کلاس خیاطی (در این ساعات استفاده از چرخ خیاطی برای کسانی که خیاطی بلد هستند و نیاز به مربی ندارند، آزاد است.)

15:00 تا 16:00 کلاس زبان آلمانی مبتدی (برای فارسی زبان ها)

16:00 تا 17:00 کلاس زبان آلمانی پیشرفته (برای فارسی زبان ها)

 

*چهارشنبه

12:00 تا 14:00 پرکردن فرم ها، مرتب کردن کاغذها و پاسخ به سوالات روزمره اداری

15:00 تا 17:00 چای و گفتگو (صحبت و کسب اطلاع درباره ی موضوعات روز) 


*پنج شنبه 

13:30 تا 15:00 یادگیری حروف، نوشتن و خواندن زبان آلمانی


*جمعه

12:00 تا 14:00 پرکردن فرم ها، مرتب کردن کاغذها و پاسخ به سوالات روزمره اداری

12:30 تا 14:30 کلاس خیاطی (در این ساعت استفاده از چرخ خیاطی برای کسانی که خیاطی بلد هستند و نیاز به مربی ندارند، آزاد است.)

 

تمام برنامه ها برای زنان رایگان است.