برنامه های ثابت هفتگی

مشاوره روزانه هر روز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر

*دوشنبه ها

 16:00 تا 18:00 تمرین امتحان زبان B1 و B2

*سه شنبه

12:00 تا 14:00 دورهمی زنان عرب زبان

15:00 تا 16:00 کلاس زبان آلمانی (مبتدی برای فارسی زبانها)

16:00 تا 17:00 کلاس زبان آلمانی (پیشرفته برای فارسی زبانها)

16:00 تا 18:00 کلاس خیاطی

در این ساعات استفاده از چرخ خیاطی برای کسانی که خیاطی بلد هستند و نیاز به مربی ندارند هم آزاد است.

*چهارشنبه

12:00 تا 14:00 پرکردن فرم ها، مرتب کردن کاغذها و پاسخ به سوالات روزمره اداری

15:00 تا 17:00 چای و گفتگو

گفتگو و اطلاعات درباره ی موضوعات روز

*پنج شنبه 

11:15 تا 12:45 ورزش برای زنان 

در سالن چندمنظوره رابت:

Mehrzweckhalle am Rabet - Konradstr. 30, 04315 Leipzig-Volkmarsdorf

لطفا در کلاسهای ورزشی لباس راحت و کفش ورزشی به همراه داشته باشید.

13:30 تا 15:00 یادگیری حروف، نوشتن و خواندن زبان آلمانی

*جمعه

12:30 تا 13:30 کلاس زبان آلمانی (مبتدی برای عرب زبان ها)

13:30 تا 14:30 کلاس زبان آلمانی (پیشرفته برای عرب زبان ها) 

15:00 تا 16:00 کلاس یوگا

در سالن کوچک (جدید) سالن ورزشی رابِت : 

kleine (neue) Halle am Rabet - Konradstr. 30, 04315 Leipzig-Volkmarsdorf

لطفا در کلاسهای ورزشی لباس راحت و کفش ورزشی به همراه داشته باشید.

16:00 تا 18:00 کلاس خیاطی 

در این ساعات استفاده از چرخ خیاطی برای کسانی که خیاطی بلد هستند و نیاز به مربی ندارند هم آزاد است.

 

تمام امکانات برای تمام زنان رایگان است.