برنامه های ثابت هفتگی

مشاوره روزانه هر روز از ساعت ۱ تا 6 بعد از ظهر

*دوشنبه ها

12:45 تا 13:30 کلاس ورزش

در سالن کوچک (جدید) سالن ورزشی رابِت 

kleine (neue) Halle am Rabet -> Konradstr 30, 04315 Leipzig-Volkmarsdorf

 16:00 تا 18:00 تمرین امتحان زبان B1 و B2

*سه شنبه

12:00 تا 14:00 دورهمی زنان عرب زبان

15:00 تا 16:00 کلاس زبان آلمانی (مبتدی برای فارسی زبانها)

16:00 تا 17:00 کلاس زبان آلمانی (پیشرفته برای فارسی زبانها)

16 تا 18 کلاس خیاطی

در این ساعات استفاده از چرخ خیاطی برای کسانی که خیاطی بلد هستند و نیاز به مربی ندارند هم آزاد است.

*چهارشنبه

12:00 تا 14:00 پرکردن فرم ها، مرتب کردن کاغذها و پاسخ به سوالات روزمره اداری

15:00 تا 17:00 چای و گفتگو

گفتگو و اطلاعات درباره ی موضوعات روز

*پنج شنبه

13:30 تا 15:30 یادگیری حروف، نوشتن و خواندن زبان آلمانی

*جمعه

12:30 تا 13:30 آموزش الفبای آلمانی

13:30 تا 14:30 کلاس زبان آلمانی (مبتدی برای عرب زبان ها)

14:30 تا 15:30 کلاس زبان آلمانی (پیشرفته برای عرب زبان ها)

15:00 تا 16:00 کلاس یوگا

در سالن کوچک (جدید) سالن ورزشی رابِت 

kleine (neue) Halle am Rabet -> Konradstr 30, 04315 Leipzig-Volkmarsdorf

لطفا در کلاسهای ورزشی لباس راحت به همراه داشته باشید.

16:00 تا 18:00 کلاس خیاطی در این ساعات استفاده از چرخ خیاطی برای کسانی که خیاطی بلد هستند و نیاز به مربی ندارند هم آزاد است.

 

تمام امکانات برای تمام زنان رایگان است. به جز کلاس هایی که آدرس در آن نوشته شده، بقیه کلاسها در فیا برگزار می شود.