وارد شدن – پیشرفت کردن – پیدا کردن شغل – زندگی بهتری داشتن

مشاوره و حمایت کردن – به زبانهای آلمانی، عربی، فارسی، کردی (سورانی، کرمانجی)

ما در مورد موضوعات زیر به شما مشاوره میدهیم:

* کار و دوره های آموزشی

* کلاس زبان آلمانی

* گذراندن دوره های پراکتیکوم

* کیفیت شغلی

* مطابق سازی پایان نامه ها و مدارک تحصیلی

* شروع یا بازگشت دوباره به بازار کار

لطفا قبل از آمدن به دفتر حتما وقت بگیرید. دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 تا 15 و از طریق راه های ارتباطی: hallo@fia-leipzig.de           ایمیل: 0341 – 58154515تلفن: