برنامه های ثابت هفتگی

مشاوره روزانه 

هر روز از ساعت ۱ تا 6 بعد از ظهر

برنامه های ثابت هر هفته در یک نگاه، برای دانلود:

*دوشنبه ها

12:45 تا 13:30 کلاس رقص زامبا

در سالن کوچک (جدید) سالن ورزشی رابِت  

klei­­­ne (neue) Halle am Rabet -> Konradstr 30, 04315 Leipzig-Volkmarsdorf

14:30 تا 15:30 کلاس کامپیوتر 

به همه ی سوالهای شما درباره ی استفاده ی روزمره از کامپیوتر پاسخ داده می شود.

15:30 تا 16:30 تمرین امتحان زبان B1 و B2

*سه شنبه

13:30 تا 15 گپ و گفت، گروه زنان عرب زبان

زندگی در آلمان سختی های خودش را دارد. روزهایی هست که خیلی سخت می گذره و آدم احساس بدبختی می کند. آدم فکر می کنه اگر با دیگران که درد مشترک دارند صحبت کند حالش بهتر خواهد شد. شاید صحبت کرد از درد مشترک، از حس مشترک و از تجربه ی مشترک به آدم برای پیدا کردن راه حلی برای حال بهتر کمک کند. برای همین ما در فیا به یک گروه مشترک فکر کردیم که با گپ و گفت مرحمی برای هم شوند. 

15 تا  16 کلاس زبان آلمانی برای فارسی  زبانها در سطح مقدماتی

16 تا 17 کلاس زبان آلمانی برای فارسی زبانها در سطح پیشرفته

16 تا 18 کلاس خیاطی 

در این ساعات استفاده از چرخ خیاطی برای کسانی که خیاطی بلد هستند و نیاز به مربی ندارند هم آزاد است.

*چهارشنبه

12 تا 14 چطور مدارک و نامه های خود را سازمان دهی کنیم؟

به چه ترتیبی مدارک خود را مرتب کنم؟ چه می شود اگر یک فاکتور پرداخت نشود؟ چطور خودم پول واریزکنم؟ اگر برای شما هم جالب است و برای مرتب کردن کاغذهای خود و سر و کله زدن با سیستم اداری اینجا مشکل دارید. مدارک، نامه و کاغذهای خود را به فیا بیاورید. ما با هم برای مرتب کردن آنها چاره ای می اندیشیم و در کارهای اداری به شما کمک می کنیم.

(دومین و چهارمین چهارشنبه هر ماه) 14 تا 15 تقاضای کار موفقیت آمیز

از نوشتن تقاضای کار تا تمرین مصاحبه ی کار، انواع اطلاعات و ایده برای انجام یک پروسه موفق. کاری مشترک از فیا و Arbeitsladen

15 تا 17 چای و گفتگو (هر هفته به جز دومین چهارشنبه های هر ماه)

گفتگو و اطلاعات درباره ی موضوعات روز(موضوع و مهمان هر هفته در قسمت برنامه های آتی به طور مرتب به روز می شود.)

(دومین چهارشنبه هر ماه) 15 تا 17 "با من حرف بزن!"

یک خانم آلمانی  زبان و یک خانم غیرآلمانی زبان با هم از موزه ی هنرهای تصویری لایپزیک دیدن می کنند. و با استفاده از تصاویر و محیط سعی می کنند که زبان دیگری را بیاموزند. این برنامه توسط فیا و Museum der Bildende Künste برای خانم های بزرگ تر از 14 سال در نظر گرفته شده است.

*پنج شنبه 

13 تا 13:45 کلاس الفبای زبان آلمانی

13:45 تا 14:30 کلاس زبان آلمانی برای عرب زبانها در سطح مقدماتی

14:30 تا 16:30 کلاس زبان آلمانی برای عرب زبانها در سطح پیشرفته

تمرین زبان، گرامر، کمک در تکالیف،  تمرین امتحان

*جمعه

14 تا 15 کلاس رقص زامبا

در سالن کوچک (جدید) سالن ورزشی رابِت  

klei­­­ne (neue) Halle am Rabet -> Konradstr 30, 04315 Leipzig-Volkmarsdorf

15 تا 16 یوگا

در سالن کوچک (جدید) سالن ورزشی رابِت  

klei­­­ne (neue) Halle am Rabet -> Konradstr 30, 04315 Leipzig-Volkmarsdorf

لطفا در کلاسهای ورزشی لباس راحت به همراه داشته باشید. 

16 تا 18 کلاس خیاطی 

در این ساعات استفاده از چرخ خیاطی برای کسانی که خیاطی بلد هستند و نیاز به مربی ندارند هم آزاد است.


تمام امکانات برای تمام زنان رایگان است. به جز کلاس هایی که آدرس در آن نوشته شده، بقیه کلاسها در فیا برگزار می شود.