فیا چیست؟ زنان درمحیط کار، مجموعه ای از اطلاعات و محل تلاقی فرهنگ های مختلف

آدرس: Konradstr. 62, 04315 Leipzig تلفن: 0341.58154515

فیا به همه زنان، از هر فرهنگ یا به هر زبانی، درباره ی دوره های آموزشی، مطابقت دادن مدارک کاری و تحصیلی با مدارک آلمانی، شغل های مختلف و بیمه های کاری اجباری اطلاعات می دهد.

فیا محلی ست که زنان برای پیدا کردن دوره های آموزشی، کارآموزی، آموزش های تکمیلی و یا کار حمایت های لازم را می گیرند و از امکانات موجود با خبر می شوند.

فیا از تمام زنان علاقه مند به اطلاعات و آموزش های خلاقانه که زندگی روزمره ی شما را به سوی آینده ی کاری خوب سوق می دهد، دعوت می کند. شعار فیا: "رسیدن، ادامه دادن، کار پیدا کردن و زندگی بهتر"

پروژه ای از "مرکز فرهنگی-اجتماعی زنان" Frauenkultur e.V. Leipzig - Soziokulturelles Zentrum"
Windscheidstr 52, 04277 Leipzig
www.frauenkultur-leipzig.de